ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

u1

      

   

   В периода 03.10.2020 г. - 17.04.2021 г. участниците в проект „Успешни млади икономисти преминаха 50 часа езикова подготовка по португалски език, ниво А1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-жа Светла Дончева, завършила португалска филология със специализация в университета в Лисабон.

   В периода 18.02.2021 г. - 20.04.2021 г. се проведе 20 часа езикова подготовка по английски език, свързан с изучаваната професия, ниво В1 по Европейската езикова рамка. Курсът на обучение беше проведен от г-н Тодор Пеев, старши учител по английски език в гимназията.

   В периода 26.04.2021 г. - 17.05.2021 г., се проведе 10 часа професионална подготовка. госпожа Събина Колева, старши учител по икономически дисциплини, запозна учениците с документи, отговарящи на национални и международни стандарти.

   Културна подготовка се проведе от 27.05.2021 г. до 10.06.2021 г.. Г-н Георги Георгиев, старши учител по история и география, в продължение на 10 часа, запозна учениците с географията, историята, културата и традициите на Португалия. Учениците направиха презентации, по зададените теми.

   Предварителната подготовка завърши с изходящи тестове и издаване на сертификати.

u2 u3 u4
u5 u6 u7