ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНИ МЛАДИ ИКОНОМИСТИ“

 

validirane1

      

   

  

   

   В края на практическото обучение на остров Мадейра всяка група представи създаденото от нея стартиращо предприятие. Коментирани бяха силните и слаби страни на всяка презентация, задавани бяха допълнителни въпроси. Излъчена беше групата с най-добър бизнес план и най-добро представяне.

 

   Участниците в мобилността получиха сертификати за удостоверяване на преминатото практическо обучение и сертификати за мобилност Europass, които дават възможност с придобитите знания, умения и компетенции, да се работи във всички страни от ЕС.

 

   На 15.07.2021 г. директорът на ПГ по икономика връчи сертификатите за предварителна подготовка на участниците в мобилността. Те представиха дневниците, които водиха по време на обучението в Мадейра на учителите си по практика и получиха оценки за изпълнението на практическите задачи по време на обучителната практика. Поставените оценки са признати като годишни оценки по практика

validirane2 validirane3 validirane4
validirane5 validirane6 validirane7