Публична покана - Ремонт на санитарни възли

ПГИ - СливенПублична покана "Ремонт на санитарни възли в сградата на ПГ по Икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" гр. Сливен, кв. "Сини камъни", съгласно приложена количествена сметка".

Документация за участие (съдържа приложенията във формат на Microsoft Word)

Количествена сметка

Изпълнителят е длъжен да извърши реконструкция и ремонт на санитарни възли в сградата на ПГ по Икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" гр. Сливен, кв. "Сини камъни", съгласно приложените към документацията количествени сметки, като същите след реконструкцията и ремонта ремонта да отговарят на нормативните изисквания за новото им предназначение.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9032628

Дата на публикуване: 11.08.2014 г.

Срок за получаване на офертите: 19.08.2014 г.


 

Публикувано на 22.08.2014 г.:

Протокол №1 от 20.08.2014 г. от работата на Комисията

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!