Среща в Киршехир, Турция

 

ПЪРВА СРЕЩА- КИРШЕХИР, ТУРЦИЯ

От 16 до 20 януари 2017 г. в гр. Киршехир, Турция се проведе първата среща по проекта „Web 2.0 инструменти в образованието“. На срещата присъстваха директори и учители от партньорските училища в Турция, Румъния, Гърция и Македония. Партньорите от Италия и Испания ще присъстват на следващата среща. Всички участници представиха училищата и държавите си. Беше преразгледан формулярът за кандидатстване – планирани продукти, цели, резултати, международни срещи, разпределение на задачите между партньорите, оценка на партньорството. Домакин на срещата беше турският партньор Değirmenkaşı Ortaokulu, който е координатор на проекта. В работната програма влизаше посещение на училището координатор и запознаване с турската образователна система. Участниците в срещата посетиха Центъра за талантливи ученици в Киршехир, който прилага иновативни методи на обучение и използване на съвременни технически средства. Посетени бяха клубовете по химия, биология, литература, рисуване, музика и математика. Културната програма включваше посещение на областта Кападокия – подземният град Каймаклъ, музеят на открито Гьореме и грънчарска работилница в Аванос.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!