Home Гимназията

За Гимназията

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

„ПРОФ. Д-Р Д. ТАБАКОВ” – СЛИВЕН

 

    Съгласно Наредба 10 от 01.09.2016 г.за организация на дейностите в училищното образование, Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” – Сливен ще извършва записване на ученици след завършен VІІ клас за учебната 2023/2024 година при следния график:


 

І етап

13.07.2023 г. до 17.07.2023 г.

ІІ етап

20.07.2023 г. до 24.07.2023 г.

ІІІ етап

01.08.2023 г. до 02.08.2023 г.

IV етап 11.08.2023 г. до 14.08.2023 г.

Срок за подаване на документи след ІV етап на класиране

17.08.2023 г. до 05.09.2023 г.

Класиране на ученици след ІV етап 07.09.2023 г.

Записване на класираните ученици след ІV етап

08.09.2023 г.

продължава>

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

„ПРОФ. Д-Р Д. ТАБАКОВ” – СЛИВЕН

 

    Съгласно Наредба 10 от 01.09.2016 г.за организация на дейностите в училищното образование и при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19, Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” – Сливен ще извършва записване на ученици след завършен VІІ клас за учебната 2021/2022 година при следния график:

 

І етап

13.07.2021 г. до 16.07.2021 г.

ІІ етап

20.07.2021 г. до 22.07.2021 г.

ІІІ етап

29.07.2021 г. до 30.07.2021 г.

Срок за подаване на документи след ІІІ етап на класиране

02.08.2021 г. до 03.09.2021 г.

Записване на класираните ученици след ІІІ етап

09.09.2021 г.

продължава>

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ТЕМА:

English Week – Second Edition, 18-21 April 2023

ESSAY WRITING COMPETITION

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА ТЕМА:

No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.“ Adam Smith

DO YOU AGREE?   Write an essay / 220-260 words/ and give specific reasons and examples to suppor your view.

Линк за изтегляне на формуляра:

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!