УЧИЛИЩЕН ТЕАТЪР „МЕЧТАНИЕ”

teatar1                                                                           

9 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕН ТЕАТЪР –

ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

И РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИTE

Училищен театър „Мечтание" работи в ПГИ Сливен като клуб по Проект на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС). Той е създаден през 2009 година с ръководител г-н Димитър Добрев. От две години ръководител на клуба е г-жа Стефка Султанова, но традиционно поставяните пиеси са авторски на г-н Добрев, настоящ директор на гимназията.

Основни цели на формацията са подобряване на езиковата култура, умението да се говори пред публика и гражданско възпитание. Дейностите на клуба са ориентирани в няколко посоки: създаване на драматургични текстове, театрална работилница за авторски пиеси по обществени проблеми, поставяне на сцена, писане и реализация на театрални миниатюри и скечове, сценични изяви и благотворителност.

В клуба през годините са участвали над 200 ученици, сред които традиционно всеки сезон се излъчват актьор и актриса на годината. Продукцията на работилницата включва над 50 скеча, пиесите „Михал Мишкоед" 2009, „Тайната" 2010, „Олимпийска комедия" 2011, „Хитър Петър" 2012, „Сливенска бъркотия" 2013, „Успоредно на морето" 2013, „Иван и Мария" 2014, „Пространства" 2015, „Този свят е..." 2016, „Преди пиесата" /на английски език/ 2016, „Между България и Англия" 2017, „Нещо приказно" 2017.

Актьорите имат участия в различни сценични форуми и фестивали. Имат награди от фестивали като „Бургаски фестивал" 2012, „Сливенски корени" 2013, „Сливен в София" 2014, „Театър на английски език" 2016, „Безопасна любов" 2017 и др.

През учебната 2017/2018 година ПГИ „Проф.д-р Димитър Табаков"- Сливен започва четвърти международен проект по програма „Еразъм+", ключова дейност К2, сектор „Училищно образование". Програмата е администрирана в България от Центъра за развитие на човешките ресурси. Темата на проекта е „Развиване на ключови компетенции чрез драма". Проектът е на стойност 19 675 евро и ще се осъществи с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Проектът „Развиване на ключови компетенции чрез драма" има за цел да въведеинтерактивни методи на обучение, като използва 4 методологии: драма техники, ролеви игри, форум театър и проектно базирано обучение.

В проекта участват гимназии от Румъния, Португалия, Турция, Македония и България. В програмата на проекта са предвидени 5 международни срещи за обмен на добри практики и иновативни методи на преподаване, в които ще участват 14 ученици и 8 учители. Учениците ще могат да усъвършенстват ключовите си умения, като се включат в дейности, които ще ги мотивират, ще им дадат възможност да работят в екип, да комуникират и да си сътрудничат, да изразяват свободно себе си, да бъдат креативни, да се ангажират граждански и социално.

Използването на съвременни методологически подходи и педагогически инструменти ще доведе до развитие на личностни и поведенчески умения, необходими за успешна интеграция на пазара на труда - адаптивност, организираност, лидерство, критично мислене, вземане на решения, отговорност, избягване и разрешаване на конфликти и изграждане на доверие. Те са изключително важни за всяко успешно интервю за работа и кариерно развитие и са високо ценени от работодателите.

От м.ноември 2017 година училищен театър „Мечтание" възобнови своите занимания и след много обсъждания, речева и сценична подготовка даде начало на репетициите за поредните си две постановки. Нека да им пожелаем успех и творчески ентусиазъм, очакваме ги на сцена!

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!