ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  001

Хелоуин предлага отлични възможности за запознаване с традициите и културата на англоезичния свят и придобиване на интеркултурни и комуникативни компетентности. На 31.10.2018 г. в часовете по английски език, учениците от 8 Б и 9 Б клас от ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ излязоха извън рамките на традиционното обучение. Методът на проектно базирано обучение беше използван като иновативен подход, който дава възможност за съчетаване използването на драма техники и образователни технологии. Методическата разработка на урока е включена в сборника „Нови технологии, драма техники и грамотност“ по проект „Развиване на ключови компетентности чрез драма“, по програма Еразъм +, по който гимназията работи втора година, в партньорство с училища от Португалия, Румъния и Македония.

 

  002   003   004

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!