Мобилност в Португалия

portugal-1-2017-390px

От 2 до 14 април 2017 г. в град Барселос, Португалия се проведе мобилност по проект “Професионални умения на европейско ниво чрез практика в реална работна среда”. Партньор на гимназията е португалската организация Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, акредитирана като  приемаща организация и предлагаща на участници от други страни шанса за професионално ориентиране и трудов опит за придобиване на знания и умения, необходими за успешна професионална кариера.

(Текстът продължава след снимките)Участници бяха 20 ученици от 11 клас от ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков“ - Сливен. Придружаваха ги Пепа Големанова – старши учител по английски език и координатор на проекта и Елена Миткова – старши учител, професионална подготовка. За да проведат производствената си практика, учениците бяха разпределени в седем организации – две застрахователни компании, агенция за недвижими имоти, туристическа агенция, училищна администрация, библиотека и музей. По време на практиката учениците се запознаха с дейността на португалските организации и тяхната структура, документите за кандидатстване и назначаване на работа в Португалия, програмни продукти и електронни платформи, които фирмите използват в ежедневната си работа. Те изпълняваха различни задачи, поставени от техните работодатели. Практикантите усъвършенстваха своите професионални умения и компетенции в различни области. За тяхното практическо обучение отговаряха наставници на конкретното работно място, ментори на приемащата организация и придружаващите ги учители. По време на мобилността учениците бяха посетени от директора на гимназията Димитър Добрев и заместник директора по учебната дейност  Радослава Георгиева. Те се запознаха с работодателите и работните места и отчетоха постигнатите професионални умения и придобития опит. 
Практиката се проведе на английски език, което значително повиши нивото на владеене на езика за професионални цели. За проведената практика учениците и техните учители получиха Europass сертификати от приемащата организация. Те осигуряват международно призната квалификация и подобряват перспективите за работа и трудовата мобилност.
По време на практиката учениците бяха настанени в лагер, където имаха възможност да общуват с техни връстници от Полша, Румъния и Турция. Културната програма включваше запознаване с историята и историческите забележителности на градовете Барселос, Порто, Гимараеш и Брага.
Осъществяването на мобилността и провеждането на двуседмичен стаж в Португалия даде възможност на учениците от ПГИ „Проф. Д-р Димитър Табаков“ - Сливен да разширят своите теоретични познания и практически умения в изучаваната професия и най-важното - да ги приложат в реални пазарни условия. Наред с това ги направи по-конкуретни и уверени на пазара на труда, чрез по-добри езикови умения, социални и интеркултурни компетенции.
Участието в мобилността доведе не само до усвояване на  специфични професионални знания и умения, а и до развитие на личностни качества, като отговорност, активна житейска позиция, инициативност, предприемчивост, умение за вземане на самостоятелно решение при поставена задача, осъзнаване на потребността от непрекъснато усъвършенстване и израстване в кариерата.

Телефони за контакти с отговорните институции в случай на дете жертва или в риск от насилие:


- Телефон 112: Национална система 112 -  за спешни повиквания - в случаите на реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото;

- Отдел "Закрила на детето": за община Сливен - O44/62-57-25, 62-50-83; за община Котел - 0453/4-23-O9; за община Нова Загора - O457/6-21-33; за община Твърдица - 0454/4--38, 4-42

- РИО – Сливен - 044/611-020, 0879600399 - Илонка Толева


Научете още!